Opšti uslovi poslovanja

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Opšte uslove poslovanja pre korišćenja web stranice https://biokanna.rs u svrhu ostvarivanja kupovine proizvoda oglašenih na istoj ili dobijanja informacija o pojedinom proizvodu.

Korišćenjem internet stranice https://biokanna.rs zbog kupovine ili prikupljanja informacija o proizvodima koji se na njoj nalaze, saglasno izjavljujete da ste upoznati s ovim Opštim uslovima poslovanja.

Opšte odredbe

Prodavac ovim putem utvrđuje odnose između Posetioca stranica, Kupaca i Prodavca, a u odnosu na uslove i način naručivanja proizvoda, cene proizvoda, plaćanja, isporuke, kvalitete proizvoda, reklamacije, povraćaja i dostave, zaštite ličnih podataka i druga pitanja vezana za korišćenje internet stranice https://biokanna.rs i online kupovine.

Značenje pojmova 

 • Prodavac: BIOKANNA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI SAD, Ulica Narodnog Fronta 14/21, 21000 Novi Sad, Srbija, upisano u APR pod brojem MB: 21687693, PIB: 112501699, poslovni račun: 340 – 11029445 – 41 kod Erste Bank AD, Novi Sad
  https://biokanna.rs :Internet stranica u vlasništvu Prodavca
 • Kupac: osoba koja putem sredstava elektronske komunikacije unese svoje lične podatke i naruči / plati barem jedan proizvod ponuđen na Internet stranici https://biokanna.rs ;
 • Posetilac internet stranice: osoba koja putem sredstava elektronske komunikacije pristupi na https://biokanna.rs , slobodno razgleda istaknutu ponudu proizvoda;
 • Korišćenje https://biokanna.rs : pristup stranici https://biokanna.rs radi dobijanja informacija o sadržaju iste, ponudi, proizvodima i /ili ostvarivanju Internet trgovine;
 • Online kupovina: ostvarivanje kupovine proizvoda putem https://biokanna.rs , a u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019);
 • Maloprodajna cena: cena koja je istaknuta uz svaki proizvod i izražena je u dinarima bez izraženog PDV-a a koji je uračunat u prikazanu cenu.
 • Proizvodi: svi proizvodi koji su istaknuti na https://biokanna.rs , a koje je moguće kupiti putem online kupovine;
 • Sadržaj internet stranice: sve informacije sa web stranice kojima se može pristupiti na bilo koji način, sadržaj svakog e-maila kojeg Prodavac šalje Kupcima, informacije u vezi proizvoda, usluga i/ili tarifa Prodavaca u određenom razdoblju, informacije o proizvodima, uslugama i/ili tarifama koje primenjuje treća strana s kojom Prodavac ima sklopljene ugovore, u određenom periodu, podaci o Prodavcu
 • Usluga: usluga elektronske trgovine isključivo na javno raspoloživim delovima Stranice koristeći isključivo elektronska sredstva, uključujući i druga sredstva komunikacije na daljinu;
 • Transakcija: uplata ili povraćaj iznosa uplate nakon što je Prodavac prodao proizvod Kupcu, korišćenjem usluga posrednika pri kartičnom plaćanju kojeg Prodavac prihvata, bankovnim transferom, ili na neku treći način dozvoljen od strane Prodavaca bez obzira na način isporuke.

Značenje izraza navedenih u ovim Opštim uslovima poslovanja u jednini uključuju množinu i obrnuto, osim ako iz konteksta ne proizlazi drugačije.

Ovim Opštim uslovima poslovanja definišu se prava, obaveze, odnos ugovornih strana, kao i način sklapanja ovog ugovora između ugovornih strana, a u smilsu elektronske trgovine.

Prihvatanjem ovih Opštih uslova poslovanja, Kupac neopozivo izjavljuje da je pročitao, u potpunosti se upoznao, te da je saglasan sa:

 • Opštim uslovi kupovine;
 • Načinima plaćanja i isporuke;
 • Zaštitom podatka o ličnosti;

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove koji mogu nastati u tumačenju i izvršenju  ugovora ili u vezi sa izvršenjem ugovora rešavaju mirnim putem.

U slučaju da ugovorne strane spor ne mogu rešiti mirnim putem saglasne su da se spor poveri na rešavanje stvarno nadležnom sudu u Novom Sadu.